HOME
OVER ONS
BING kwaliteit
BING garantie
CONTACT
DEALERS
PRODUCTEN
TECHNISCHE INFORMATIE
NIEUWS
ZOEKEN
 
 
DISCLAIMER

BING Bearings b.v. besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
BING Bearings b.v., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

De informatie op deze website, en ook het afdrukken van onderdelen op deze website, dient alleen voor persoonlijk gebruik, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen met BING Bearings b.v.. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BING Bearings b.v., verboden.

Kennisnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
BING is een geregistreerde merknaam van BING Bearings b.v

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van BING Bearings b.v. of derden. Het is niet toegestaan in strijd te handelen met dergelijke rechten. De toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande en BING vrijwaart voor handelen in strijd met deze rechten.
BING Bearings b.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar BING Bearings b.v. verwijst op haar website.

 
 
 
Privacy statement I Leveringsvoorwaarden I Disclaimer I Sitemap
© BING BEARINGS 2019 I Bing Bearings is een geregistreerde merknaam van Köbo Nederland BV